Methadols, their salts, derivatives and salts of derivatives

Including: Acetylmethadol, Alphacetylmethadol, Alphamethadol, Betacetylmethadol, Betamethadol, Dimepheptanol, Noracymethadol
 

Approval Date: June 23, 2002

Schedule: I

Footnote: N